Uwaga uczniowie!

Zgodnie z prośbą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prosimy naszych uczniów o wypełnienie anonimowej ankiety w celu opracowania nowego programu przeciwdziałania przemocy domowej. Ankieta przeznaczona jest dla uczniów klas 4-8, jej celem jest zdiagnozowanie problemu i określenie katalogu potrzeb. Zachęcamy do wzięcia udziału.

Link do ankiety :

http://badania.corigo.pl/ankieta/1009664/siemysl-ankieta-dla-uczniow-4-8-sp-diagnoza-zjawiska-przemocy.html

Informacja

Obiady dla uczniów w szkole rozpoczną się od 11 września 2023 roku.

Karty zapisu dziecka na obiady znajdują się do pobrania na stronie internetowej naszej szkoły.

Prosimy rodziców o dostarczenie kart obiadowych do sekretariatu szkoły lub do wychowawcy podczas zebrania z rodzicami.