Informacja

Obiady dla uczniów w szkole rozpoczną się od 11 września 2023 roku.

Karty zapisu dziecka na obiady znajdują się do pobrania na stronie internetowej naszej szkoły.

Prosimy rodziców o dostarczenie kart obiadowych do sekretariatu szkoły lub do wychowawcy podczas zebrania z rodzicami.