Dni wolne

W roku szkolnym 2022/2023 ustalono następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

31 października,

2 ,4 i 5 maja,

23 ,24, 25 maja (egzamin ósmoklasisty)

9 czerwca