Dni wolne

W roku szkolnym 2021/2022 ustalono następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

12 listopada,

7 stycznia,

2 maja,

24 ,25, 26 maja (egzamin ósmoklasisty)

17 czerwca ,

23 czerwca.