Dni wolne

W roku szkolnym 2021/2022 ustalono następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych: