Kadra pedagogiczna

L.p.imię i nazwiskonauczany przedmiot, pełnione funkcje
1.Tomasz Kropidłowski  Dyrektor szkoły ,  geografia
2. Agnieszka Borkowska  V-ce dyrektor, informatyka
3. Alina Jóźwiak- Ogórkiewicz urlop
4.Renata Olejniczak  wychowawca klasy 3b, wychowanie do życia w rodzinie
5.Magdalena Woźniak  wychowawca klasy 1a, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
6.Agnieszka Matysiak – Koteras wychowawca klasy 3a, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
7. Agnieszka Ciesielska- Pawlak  urlop
8. Irena Helman wychowawca kl.7, matematyka, fizyka
9. Mariola Kaźmierczak wychowawca kl.8, język polski
10. Sylwia Grzybowska  pedagog szkolny, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, świetlica
11. Sławomir Gniewoski język polski, technika,
12. Monika Berlik wychowawca kl.5, język angielski, zajęcia szachowe
13. Marta Skrzydlewska- Korpik wychowawca kl. 4a, język angielski
14. Olga Karwańska matematyka
15. Ewa Latta- Mielcarek wychowawca kl.4b, biologia, chemia, przyroda,
16. Agata Grzechowiakjęzyk niemiecki
17.Rafał Kubickiwychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe
18. Grzegorz Rochowiakwychowanie fizyczne
19.Sebastian Błochowiakhistoria, wiedza o społeczeństwie
20 Julita Kostrzyńska kierownik świetlicy, wychowawca klasy 6, edukacja dla bezpieczeństwa
21. Halina Kowalska religia
22. Beata Pilarowska – Siódmiak muzyka, plastyka, biblioteka
23. Anna Cieślewiczwychowawca klasy 2b
24.Izabela Pankowskawychowawca klasy 2a, logopedia
25.Agnieszka Kwitowska – Radwiłłowiczrewalidacja
26. Daria Łebskanauczyciel współorganizujący proces kształcenia
27.Sandra Walińskawychowawca świetlicy