Kadra pedagogiczna

L.p.imię i nazwiskonauczany przedmiot, pełnione funkcje
1.Marzenna Kubiak  Dyrektor szkoły, logopedia
2.Marta Skrzydlewska- Korpik  Wice dyrektor, język angielski, wychowawca kl.5 a
3. Alina Jóźwiak- Ogórkiewicz urlop
4.Renata Olejniczak  wychowawca klasy 1b, wychowanie do życia w rodzinie
5.Magdalena Woźniak  wychowawca klasy 2a, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
6.Agnieszka Matysiak – Koteras wychowawca klasy 1a, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, informatyka
7. Agnieszka Ciesielska- Pawlak  muzyka,plastyka rytmika, chór szkolny
8. Irena Helman wychowawca kl.8, matematyka, fizyka, informatyka
9. Monika Rojewska wychowawca kl.4 a, język polski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
10. Sylwia Grzybowska  pedagog szkolny, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
11. Sławomir Gniewoski język polski, technika,
12. Monika Berlik wychowawca kl.6, język angielski, zajęcia szachowe
13. Olga Karwańska matematyka,informatyka, wychowawca kl.4b
14. Magdalena Pietraszak język angielski
15. Ewa Latta- Mielcarek wychowawca kl.5b, biologia, chemia, przyroda,
16. Agata Grzechowiakjęzyk niemiecki
17. Rafał Kubickiwychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe
18. Grzegorz Rochowiakwychowanie fizyczne
19.Tomasz Kropidłowskihistoria, wiedza o społeczeństwie, geografia
20 Julita Kostrzyńskakierownik świetlicy, wychowawca klasy 7, edukacja dla bezpieczeństwa
21. Halina Kowalska religia
22.  biblioteka
23. Anna Cieślewiczwychowawca klasy 3b, pedagog specjalny
24.Izabela Pankowskawychowawca klasy 3a, logopedia
25.Agnieszka Kwitowska – Radwiłłowiczrewalidacja
26. Daria Łebskanauczyciel współorganizujący proces kształcenia
27.Anna Bojarojć – Chudywychowawca świetlicy