Sekretariat

Sekretariat szkoły czynny od 7.00 do 15.00

SEKRETARZ: Marta Kiełpińska