Sekretariat

Sekretariat szkoły czynny od 7.30 do 15.30

SEKRETARKA: Marta Kiełpińska