Szanowni Rodzice!

W trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla szkół i placówek,

obowiązuje ZAKAZ WSTĘPU RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA TEREN SZKOŁY !!!

RODZICE MOGĄ CZEKAĆ W HOLU GŁÓWNYM BUDYNKU.

Zajęcia z tenisa ziemnego

W naszej szkole planujemy uruchomić dodatkowe zajęcia z tenisa ziemnego.
Zapraszam na lekcje pokazową, która odbędzie się w najbliższy czwartek 27.10.2022 o godzinie 13:40 w hali sportowej naszej szkoły.
Osoby chętne zapraszamy w strojach sportowych, sprzęt w postaci rakiet będzie dostępny na miejscu. Zajęcia poprowadzi instruktor AWF Pani Ilona Pieczyńska

TENIS ZIEMNY
zajęcia 2x w tygodniu
rakiety tenisowe dostępne na miejscu
grupy wiekowe 7-9 / 10-12
hala sportowa SP w Zdziechowie
cena 120 zł miesięcznie
prowadząca zajęcia instruktor AWF Ilona Pieczyńska

Informacja o wydawaniu dokumentów

Za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw pobiera się opłatę.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 58/2005 poz. 504 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zm.).
 • Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 
  9 zł.
 • Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera sie opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł.

Opłaty dokonywane są na konto Gminy Gniezno :

26 1020 4115 0000 9002 0004 0832

Święto Edukacji Narodowej

Uroczystość z okazji DNIA EDUKACJI NARODOWEJ I PASOWANIA NA UCZNIA:

(Dowóz autobusów rano według codziennego rozkładu)

PLAN DNIA:

8.00 – 8.45 – ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

9.00 – UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA NA UCZNIA:

 • hymn
 • ślubowanie
 • pasowanie
 • program artystyczny.
 • około 10.15 – ODJAZDY AUTOBUSÓW