Autobus

Dojazd do szkoły:

Autobus 1Autobus  2
DALKI  GÓRA:                            godz. 6.50OBORA przy S5                   godz. 7.03
OBÓRKA godz. 7.06
MNICHOWO:                             godz. 6.54MĄCZNIKI:                          godz. 7.13
DALKI  DÓŁ:                               godz. 7.00NAPOLEONOWO:              godz. 7.18
szkoła: godz. 7.24
SKIERESZEWO:                           godz. 7.09KRZYSZCZEWO :                 godz. 7.29
BRACISZEWO I:                          godz. 7.14PYSZCZYN:                          godz. 7.34
BRACISZEWO II :                        godz. 7.16MODLISZEWO I :               godz. 7.40
PIEKARY:                                     godz. 7.20
szkoła: godz. 7.30
MODLISZEWKO:                godz. 7.43
OBORA:                                       godz. 7.40MODLISZEWO II:               godz. 7.47
PYSZCZYNEK przy krzyżu: godz. 7.48
PYSZCZYNEK pętla MPK: godz. 7.50
szkoła: godz. 7.55
 szkoła: godz. 7.55

Odjazd ze szkoły:

AUTOBUS  godz. 12.35  i godz. 15.05  TRASA:AUTOBUS  godz. 13.30  i godz. 15.40 Trasa:
PYSZCZYNPYSZCZYNEK
KRZYSZCZEWOOBORA
MODLISZEWOPIEKARY
MODLISZEWKOBRACISZEWO
NAPOLEONOWODALKI
MĄCZNIKIMNICHOWO
OBÓRKA SKIERESZEWO