Organizacja roku szkolnego 2023/2024

  • Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2023 r. – 31.12.2023 r.
  • Ferie zimowe: 12.02.2023 r. – 25.02.2023r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna: 28.03.2024 r. – 02.04.2024 r.
  • Rekolekcje wielkopostne: 11-13.03.2024 r.
  • Egzamin ósmoklasisty: 14-16.05. 2024 r.
  • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21.06.2023 r.

1 śródokres: 04.09.2023 r. – 22.01.2024 r.
•2 śródokres: 23.01.2023 r. – 21.06.2024 r