Informacja o dowozach

W dniach 2 i 3 września autobusy rano :

Autobusy rano:

godz.7.00 Trasa: Napoleonowo, Mączniki, Obórka, Pyszczynek.

godz.7.30 Trasa: Pyszczyn, Krzyszczewo, Modliszewo, Modliszewko.

godz.7.00 Trasa: Pyszczynek, Dalki, Mnichowo, Skiereszewo, Piekary, Braciszewo, Obora.

Odwozy: godz. 11.05 : Pyszczyn, Krzyszczewo, Modliszewo, Modliszewko.

godz. 12.05 : Pyszczynek,Dalki, Mnichowo, Skiereszewo, Piekary, Braciszewo, Obora.