Aktualności

PLANETOBUS Mobilne planetarium z Centrum Nauki Kopernik

Planetobus, czyli mobilne planetarium, podróżujące po Polsce zawitało również w naszej szkole, w dniach 20 i 21 listopada. To duży namiot z dachem w kształcie kopuły o średnicy 5 metrów. W środku mieści się około 30 osób. Na półokrągłym „suficie” nasza społeczność uczniowska miała okazję obejrzeć pokazy astronomiczne, prowadzone na żywo przez edukatorów z Centrum Nauki Kopernik z Warszawy. Uczniowie i uczennice naszej szkoły mogli zobaczyć niebo pełne gwiazd, poznać najciekawsze konstelacje , Układ Słoneczny i inne obiekty astronomiczne. Wizyta Planetobusu trwała dwa dni, a edukatorzy w tym czasie odpowiadali na pytania dotyczące kosmosu i pokazywali uczniom, jak samodzielnie obserwować niebo bez specjalistycznego sprzętu.

Dziękujemy organizatorkom tego wydarzenia:

p. Magdalenie Woźniak

p. Izabeli Pankowskiej

Rozstrzygnięcie Gminnego konkursu fotograficznego „Najpiękniejsze zakątki Gminy Gniezno-na tle zachodzącego słońca”

22 listopada w naszej szkole odbyło się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom II Gminnego Konkursu Fotograficznego pt. Najpiękniejsze zakątki Gminy Gniezno – na tle zachodzącego słońca. Przyznano 6 głównych nagród i 2 wyróżnienia spośród 40 fotografii nadesłanych na konkurs. Na spotkanie przybyli uczestnicy konkursu wraz z rodzicami. Nagrody, upominki i pamiątkowe dyplomy wręczyła pani Marzenna Kubiak, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich1918/19 w Zdziechowie. Organizatorzy konkursu: Monika Berlik, Marta Skrzydlewska-Korpik oraz Iwona Zbyszewska, bardzo dziękują za nadesłane zdjęcia oraz gratulują wszystkim uczestnikom konkursu wspaniale uchwyconych pięknych zachodów słońca.

Wyniki konkursu:

1 miejsce:

– Klaudia Bosacka, Szczytniki Duchowne

2 miejsce:

– Stanisław Kaczmarek, Zdziechowa

– Mateusz Ogórkiewicz, Modliszewko

3 miejsce:

– Julian Koziński, Jankowo Dolne

4 miejsce:

– Oliwia Bzowy, Zdziechowa

5 miejsce:

– Otylia Krzewińska, Jankowo Dolne

Wyróżnienia:

– Ksawery Nowicki, Jankowo Dolne

– Stanisław Stroiwąs, Zdziechowa

Ogólnopolski program „Śpiewająca Polska”

Od listopada uczniowie klas 4- 8 Szkoły Podstawowej w Zdziechowie uczestniczą w ogólnopolskim
programie „Śpiewająca Polska”.
Śpiewająca Polska jest programem edukacji chóralnej realizowanym przez Narodowe Forum Muzyki
im. Witolda Lutosławskiego.
W ramach Programu kontynuowane są m. in. Działania Śpiewającej Polski wspierające zespoły
chóralne od 2006 r. Program ma na celu upowszechnienie śpiewu zespołowego wśród dzieci i
młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej.
Zadania realizowane są poprzez finansowanie zajęć dydaktycznych z chórem oraz wszelkich działań
służących opiece merytorycznej nad dyrygentami i chórami, w tym hospitacji zajęć chóralnych,
organizacji warsztatów, przesłuchań, koncertów, wydawania literatury repertuarowej i metodycznej.
Zadania merytoryczne programu realizowane będą we współpracy z doświadczonymi chórmistrzami
oraz kadrą dydaktyczną uczelni artystycznych, przy wsparciu finansowym jednostek samorządu
terytorialnego.

Pasowanie na ucznia

19 października 2023 r. odbyła  się w naszej szkole uroczystość pasowania na ucznia. Jest to szczególny dzień, który na długo pozostanie w pamięci każdego ucznia klasy pierwszej. W tym dniu  dzieci oficjalnie przyjęte zostały do grona społeczności szkolnej. Podczas uroczystości pierwszoklasiści pokazali, że potrafią pięknie śpiewać i recytować wiersze.
Najważniejszą częścią uroczystości, na którą wszyscy czekali było ślubowanie oraz pasowanie wielkim ołówkiem przez Dyrektora Szkoły panią Marzennę Kubiak oraz Wicedyrektora panią Martę Skrzydlewską-Korpik. Pierwszaki głośno i z przekonaniem przyrzekały być dobrymi i pilnymi uczniami oraz rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, o czym przypominać im będą otrzymane dyplomy.
Wszystkim pierwszoklasistom, w tak ważnym dla nich dniu życzymy wielu sukcesów na nowej drodze obowiązków szkolnych.

Uwaga uczniowie!

Zgodnie z prośbą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prosimy naszych uczniów o wypełnienie anonimowej ankiety w celu opracowania nowego programu przeciwdziałania przemocy domowej. Ankieta przeznaczona jest dla uczniów klas 4-8, jej celem jest zdiagnozowanie problemu i określenie katalogu potrzeb. Zachęcamy do wzięcia udziału.

Link do ankiety :

http://badania.corigo.pl/ankieta/1009664/siemysl-ankieta-dla-uczniow-4-8-sp-diagnoza-zjawiska-przemocy.html

Informacja

Obiady dla uczniów w szkole rozpoczną się od 11 września 2023 roku.

Karty zapisu dziecka na obiady znajdują się do pobrania na stronie internetowej naszej szkoły.

Prosimy rodziców o dostarczenie kart obiadowych do sekretariatu szkoły lub do wychowawcy podczas zebrania z rodzicami.