Płatność za obiady

Odpłatność za żywienie dziecka w szkole proszę regulować na konto

Szkoły Podstawowej w Zdziechowie

 91 1020 4027 0000 1802 0807 6269

do 15 dnia każdego miesiąca zgodnie z obliczoną kwotą.

W tytule przelewu opłat za obiady należy uwzględnić:

Nazwisko i imię dziecka………………………..                        

Miesiąc i rok…………………………………………                                                    

Wpłata (szkoła)…………………………………….    

Kwota                                     

Kwota za miesiąc wrzesień wynosi 105,00 zł.