Dni wolne

Przypominamy, że dni 23-24 czerwca (środa i czwartek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Świetlica szkolna pełni dyżur w godzinach od 8.00 do 14.00.