Plan zajęć w dniu 2 września

W dniu 2 września odbędą się zajęcia z wychowawcami od godz. 8.00 do 11.00

Odwozy autobusami: godz. 11.05