Informacja dla rodziców

Obiady dla dzieci ( po uprzednim zgłoszeniu) od 6 września 2021 r.

Koszt obiadu : 5,00 zł.